Cykelkatten

Afterbike, afterglow

Between the ridesKatja om kärlekLivsstil

Generationen latmask och träningsläran

– Jo, följande: att de yngre bör iaktta en passande tystnad i de äldres närvaro, stiga upp för dem och lämna dem plats, ha omvårdnad om sina föräldrar; vidare iakttaga vissa regler angående hårets klippande, kläder, skodon, hela sitt uppträdande samt allt annat dylikt. Eller tror du det ej? – Jo. – Men det vore nog enfaldigt att lagstifta om sådant. Dylik lagstiftning förekommer väl ej heller, och några påbud i den vägen – i ord eller skrift – skulle ej kunna bli bestående. – Naturligtvis icke. (Platon tolkar Sokrates reflektioner kring att lagstifta om undomens beteende) Med jämna mellanrum kommer […]

Fortsätt läsa